Các tòa nhà, đặc biệt là các tòa nhà chung cư mọc lên như nấm, đòi hỏi công tác quản lý và vận hành chúng luôn được đề cao và chú ý hơn bao giờ hết. Song song với yêu cầu thực tế đó, hẳn không ít người quan tâm đến dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư cũng như điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ đó.

 

Mục lục

I. Điều kiện để kinh doanh dịch vụ quản lý tòa nhà chung cư

II. Quy trình xin cấp giấy phép quản lý tòa nhà

1. Hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư gồm các công việc

2. Quy trình xin cấp giấy phép vận quản lý vận hành nhà chung cư

 

I. Điều kiện để kinh doanh dịch vụ quản lý tòa nhà chung cư:

Trước tiên, doanh nghiệp phải được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Có đầy đủ các ngành nghề sau:

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (8110).

- Vệ sinh chung nhà cửa (8121).

- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (8129).

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (8130).

- Dịch vụ hành chính, văn phòng tổng hợp (8211).

Vì sao kinh doanh dịch vụ quản lý và vận hành tòa nhà cần đăng ký nhiều ngành nghề như trên. Bởi vì, đây là một ngành nghề đặc thù, tích hợp nhiều dịch vụ khác nhau. Do đó, trong đăng ký kinh doanh cần có đầy đủ các ngành nghề như trên.

Quan trọng nhất để một doanh nghiệp hoạt động dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chung cư, cần có giấy phép quản lý tòa nhà do Bộ xây dựng cấp.

Bấm vào đây để xem quy trình cấp giấy phép quản lý tòa nhà

Theo thông tư số 14/2011/TT-BXD về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ điều hành tòa nhà chung cư thì: tất cả các nhân viên, quản lý tham gia công tác quản lý vận hành tòa nhà cần có giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo khung đào tạo của Bộ xây dựng.

 

II. Quy trình xin cấp giấy phép quản lý tòa nhà:

Theo thông tư 02/2016/TT-BXD thì:

1. Hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư gồm các công việc sau (theo điều 10 của thông tư 02/2016/TT-BXD):

 

- Điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung của tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư;

- Cung cấp các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường;

- Các công việc khác có liên quan.

2. Quy trình xin cấp giấy phép vận quản lý vận hành nhà chung cư:

Theo điều 28 của thông tư nói trên thì:

a. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định sau đây:

- Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư hoặc chức năng quản lý bất động sản.

- Phải có tối thiểu các phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ bao gồm kỹ thuật, bảo vệ, an ninh, dịch vụ, lễ tân và vệ sinh môi trường.

- Các thành viên Ban giám đốc và các cán bộ làm việc trong các phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phải có trình độ chuyên môn tương ứng với vị trí công việc và phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bỗi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ xây dựng.

b. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có đủ điều kiện quy định tại Khoản a Điều này phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ xây dựng (thường trực là Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản) để được xem xét, thông báo đủ điều kiện quản lý vận hành và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản của Bộ xây dựng, hồ sơ bao gồm:

- Bảo sao có chứng thực giấy tờ chứng minh năng lực quy định tại điểm a khoản a điều này.

- Bảo sao chứng thực quyết định thành lập các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ quy định tại khoản a điều này và danh sách cán bộ các phòng, bộ phận này;

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của các thành viên Ban giám đốc, các trưởng, phó phòng, bộ phận và các trưởng, phó ca kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị.

c. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản b điều này, Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm xem xét, kiểm tra; trường hợp đủ điều kiện năng lực theo quy định thì phải có văn bản thông báo gửi đơn vị về việc đủ điều kiện để được quản lý vận hành nhà chung cư.

Văn bản thông báo được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục quản lý nhà và trị trường bất động sản và của Bộ xây dựng. Việc thông báo công khai cũng là để làm cơ sở cho hôi nghị nhà chung cư tham khảo và quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.

Chỉ có các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có tên trên Cổng thông tin điện tử của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ xây dựng mới đủ điều kiện ký Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư.

Trường hợp sau khi đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ xây dựng mà đơn vị quản lý vận hành bị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan thẩm quyền phát hiện đơn vị này không còn đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định thì Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hoặc đề nghị Sở xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặ trụ sở chính để kiểm tra, nếu không còn đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành theo quy định thì thực hiện xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử của Cục quản lý nhà và thị trường Bất động sản và Bộ xây dựng.