Tin tuyển dụng

HOUSECAREVN TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT DỊCH VỤ TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 11/04/2018

Giám sát dịch vụ tòa nhà chung cư là công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu dịch vụ, đảm bảo duy trì cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng, đồng thời đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn...