Ban quản trị cần biết

NHỮNG LỢI ÍCH KHÔNG NGỜ NẾU BẠN THUÊ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ TRẺ TUỔI

Ngày đăng 17/03/2018

Đối với bên thuê dịch vụ là chủ đầu tư khu chung cư hay ban quản trị chung cư, những người đại diện cho tập thể cư dân thì việc sáng suốt lựa chọn một đơn vị quản lý vận hành chung...

QUY TRÌNH MỜI THẦU VÀ CHÀO THẦU DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ

Ngày đăng 17/03/2018

Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà sẽ bao gồm nhiều gói dịch vụ vừa riêng biệt vừa kết hợp như sau: dịch vụ quản lý hành chính hỗn hợp, dịch vụ lễ tân, dịch vụ khách hàng, dịch vụ an...

MẪU SỔ TAY CƯ DÂN CƠ BẢN

Ngày đăng 17/03/2018

Sổ tay cư dân là một văn bản không thể thiếu trong mỗi tòa nhà chung cư với mục đích hướng tập thể cư dân trong tòa nhà vào một chu trình hoạt động chung, đảm bảo lối sống an toàn và...

BAN QUẢN TRỊ CẦN CHÚ Ý GÌ TRONG CÔNG TÁC NHẬN BÀN GIAO TÒA NHÀ TỪ CHỦ ĐẦU TƯ

Ngày đăng 15/03/2018

Ngày nay, để thuận tiện trong công tác quản lý vận hành các tòa nhà chung cư mới bàn giao thì hầu hết các chủ đầu tư đều có chức năng quản lý vận hành tòa nhà. Theo đó, sau khi đầu...

GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ CÓ ÁP DỤNG CHO QUẢN LÝ VẬN HÀNH TTTM, VĂN PHÒNG, TÒA NHÀ CAO TẦNG KHÔNG?

Ngày đăng 15/03/2018

Ngày nay các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, nên công tác quản lý vận hành tòa nhà cũng là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành này. Nó không những phát triển về số...